Tuesday, July 15, 2008

Revelação do Ano!


Fleet Foxes - Fleet Foxes

Definitely The Next Big Thing!

Fleet Foxes - White Winter Hymnal (Fleet Foxes/08)


Fleet Foxes - Tiger Mountain Peasant Song (Fleet Foxes/08)